Buitendienststellingen

Sporen Assen (2017)

Project Sporen in Assen heeft als doel het emplacement zo om te bouwen dat een aantal programma’s, waaronder BBV, P76, opheffen beperkingen goederenvervoer en PNN waarin de aanleg van een keerspoor, geïntegreerd zijn.

Projectflyer:

  • sc61705 Sporen Assen_Pagina_1ope Molhoek:
  • – opbreken oude perrons (keerwanden, bestrating en outillage)
  • – ontgraven oude cunetten perrons – aanbrengen riolering
  • – aanbrengen trekputten inclusief bijbehorende mantelbuizen
  • – coördinatie van aanbrengen Droge Blusleiding
  • – aanbrengen nieuwe perronkeerwanden (P76)
  • – aanbrengen nieuwe verhardingen
  • – aanbrengen perron outillage

Het werk werd uitgevoerd in een 15-daagse Buitendienststelling, samen met andere Strukton divisies.

AlMaHa(2016)

Realisatie verbetering treindienst
• Locaties Vriezenveen en Vroomshoop
• Werkzaamheden Koolas – Traject Almelo – Mariënberg – Hardenberg

Het werk wordt uitgevoerd in diverse TVP’s.

Flyer AlMaHa

BOR Maatregelen Beverwijk (2016)

Het project BOR Maatregelen Beverwijk maakt deel uit van het BOR/Regionet pakket. Het doel van BOR Maatregelen Beverwijk is uitbreiding van de spoorcapaciteit voor aankomende en vertrekkende goederentreinen te Beverwijk van en naar de richting Haarlem, om hiermee de routering van het goederenvervoer van en naar Tata Steel te veranderen en om vertrek en aankomst van langere goederentreinen mogelijk te maken. Het nieuw te bouwen deel staat deels geprojecteerd in bestaand waterbergingsoppervlak en deels op bestaand maaiveld.

 

Het project omvat uiteenlopende disciplines: grondverzet, betonconstructies, bouwkuip, funderingstechnieken, grondverbetering, railbouw, k&L, electrotechniek en meer. Het werken nabij het spoor vereist veel aandacht wat  betreft veiligheid en planning rondom de beschikbare TVP’s.

Wehl project spoorverdubbeling (2015)

Aanleg grondverbetering spoorverdubbelingslocatie en vervangen bovenbouw (spoor en ballast) over ca. 1500m1.
Bouwen van een geluidsscherm.

Het werk wordt uitgevoerd in een tweetal buitendienststellingen met het grondwerk langs in dienst zijnde spoor.

Wijchen keerspoor (2014)

Vanaf zondag 28 juli t/m dinsdag 5 augustus zijn werkzaamheden uitgevoerd tijdens een Buitendienststelling op het keerspoor Wijchen.
Fotoreportage gemaakt door Don Cornelissen, werkvoorbereider Molhoek.

Knoop Lent (2012)

Opdrachtgever: Strukton Infratechnieken

Ontgravingswerkzaamheden tbv inschuiven twee tunnels bij toekomstig station Lent

Halte Maastricht Noord (2012)

Div. grondwerkzaamheden.
Vanaf zaterdag 31 maart tijdens de BDS is het startsein gegeven voor het treffen van de voorbereidingen voor het plaatsen van keerwanden.

RRZ – Woerden – Alphen BBV 2011, Bodegraven

Opdrachtgever: Strukton Rail West.

Engineeringwerkzaamheden diverse duikers, stuw en divers grondwerk. Werkzaamheden in of in de nabijheid van het spoorlichaam ter hoogte van Bodegraven.
Uitvoering: week 41 t/m 43, 2011 (max 100 uur in buitendienststelling)

Merwede-Linge lijn (MLL) (2010)

Opdrachtgever: Strukton Infratechnieken

Traject Sliedrecht-Dordrecht. Vervangen perronkeerwanden, vervangen bestrating (Sliedrecht). Afgraven perron, aanbrengen hellingbaan, bestraten (Stadspolders).
16-24 oktober tijdens 9-daagse buitendienststelling.

Onderdoorgang Den Bosch (2009)

Opdrachtgever: Colijn Aannemersbedrijf B.V. Werkendam