MOLHOEK AANNEMINGSBEDRIJF

Railgebonden civiele werken, Gewapende grond, Grondwerk-en wegenbouw en ook Groenonderhoud behoren tot de belangrijkste werkzaamheden van Molhoek Aannemingsbedrijf. Het aanleggen van industrieterreinen en sportvelden horen ook tot het werkpakket.

Molhoek Aannemingsbedrijf heeft veelal railgebonden civiele projecten uitgevoerd door Nederland.

ProRail is een belangrijke opdrachtgever en Molhoek is trots dat opdrachtgevers, die het gezicht en het succes van de firma bepaalden, nog steeds onder de vaste relaties kunnen worden gerekend, zoals Gemeentewerken Rotterdam en Staatsbosbeheer.

Ook in het pakket van uitvoerende werkzaamheden heeft Molhoek het transport van zand, grind, vervuilde grond, slib, asfalt, ballast en puin en alles wat te maken heeft met het transport in de Grond-, Weg- en Waterbouw.

Laatste nieuws